Επικοινωνία
210 3302839, 210 3820172
Ωράριο

Δευτ. - Παρ. 09:00 - 17:00

Διεύθυνση

Κρυστάλλη 20, 121 31 Περιστέρι

Όροι χρήσης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.horecaprint.gr αποδέχεται πλήρως τους παρακάτω όρους χρήσης του συγκεκριμένου ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας. Η εταιρεία HORECA Print διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους ακόλουθους όρους σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια και όποτε εκείνη το θεωρεί σκόπιμο. Οι χρήστες οφείλουν να επανέρχονται στη συγκεκριμένη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μένουν ενήμεροι για τυχόν αναθεωρήσεις των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα

Το εμπορικό σήμα, τα κείμενα και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.horecaprint.gr αποτελούν ιδιοκτησία της HORECA Print και απαγορεύεται η αναδημοσίευση, εκτύπωση, αντιγραφή, επεξεργασία ή τροποποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από την ίδια την εταιρεία.

Πληροφορίες προϊόντων

Η εταιρεία HORECA Print κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες για να φροντίσει όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περιγραφή των προϊόντων να είναι ακριβείς. Παρ’ όλα αυτά, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτές ούτε για ενδεχόμενη αναντιστοιχία ή χαμηλή ποιότητα της συνοδευόμενης φωτογραφίας προϊόντος. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιβεβαίωση των πληροφοριών, ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί πάντα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την εταιρεία για την επαλήθευση ή εξακρίβωση όσων αναγράφονται.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Λινκ)

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για λινκ που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.horecaprint.gr και οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων. Την αποκλειστική ευθύνη για τους συνδέσμους τρίτων φέρει μόνο ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ιστοτόπου. Η περιήγηση σε συνδέσμους τρίτων πραγματοποιείται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη και η εταιρεία HORECA Print δεν ευθύνεται για κανενός είδους βλάβη που ίσως προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας από τη χρήση των συγκεκριμένων συνδέσμων.

Προσωπικά στοιχεία

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στην εταιρεία μέσω του συγκεκριμένου ιστοτόπου είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα και δίνει στην εταιρεία HORECA Print την άδεια να τα επεξεργαστεί προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά του. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με εκείνους και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί (π.χ. γνωστοποίηση στοιχείων σε εταιρεία ταχυμεταφορών για την αποστολή της παραγγελίας) ή μετά από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας www.horecaprint.gr ως μέσου για την προώθηση οποιουδήποτε τύπου προσβλητικών, ρατσιστικών ή ακατάλληλων σχολίων ή ως μέσου για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού. Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των χαρακτηριστικών ασφαλείας της ιστοσελίδας μας είναι παράνομη και συνιστά απαγορευμένη ενέργεια.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών στον ιστότοπό μας. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας www.horecaprint.gr δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τη χρήση των cookies από πλευράς μας.

Αν ο χρήστης διαφωνεί με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω όρους, καλείται να διακόψει άμεσα την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Ελλάδος και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.